«Назарбаев зияткерлік мектептері» және «Әлеуметтік практикалар мен жобалар туралы типтік Ереже» негізгі ережелер құжатына сәйкес «Қоғамға қызмет етемін» мектеп әлеуметтік жобасы жүргізіледі.

Согласно основным нормативным документам: «Политике воспитания Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Типовому Положению о социальных практиках и проектах» реализуется школьный социальный проект «Служение обществу».

«Қоғамға қызмет етемін» әлеуметтік жобасы мектепте алған дағдыларын елдің және қаланың азаматтары үшін, сонымен қатар гуманистік, патриоттық, қйырымдылық, мейірімділік сияқты жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қаситеттерін дамытуға көмек етеді.

Бұл жобаға қатыса отыра әр оқушы үлкенге құрмет, кішіге ізет, қаситеттерін, қоғамның барлық мүшесіне тең көзқарас қарауға, әр түрлі түсініктегі адамдардың арасындағы түсінушілікті, толеранттылықты үйренеді және шығармашылық қасиеттері қалыптасады.